Skolestart høsten 2017

Nettside okt 2017 4.png

Den 25. september startet skolen opp igjen med mange nye 3-åringer. Det var skremmende for noen å måtte være på et fremmed sted hvor verken mor eller far var til stede. Enkelte hadde en overgangsperiode hvor mor var til stede hver dag.

En av de kvinnelige lærerne har giftet seg og flyttet, og vi har ansatt en ny. Pa, den nye læreren, er en flink ung herremann, som vi er svært glade for å kunne ha på laget vårt.