Om prosjektet

1492226_779274835448679_3321809682702328311_o.jpg

STEP ONE NURSERY, TUJERENG

A1 Gambia har bygget førskole i landsbyen Tujereng. Alle førskoler i Gambia er privateide. Vi, dvs. foreningen og tre gode, lokale støttespillere, besøkte to aktuelle tomter og hadde samtaler med landsbyoverhodet, Alkaloen. Han var svært positiv og ønsket en ny førskole velkommen. Skolen er toårig og elevene er 5-og 6-åringer. Hele førskolen vil bestå av 102 elever når siste klassetrinn starter. All læring i Gambia foregår på engelsk, som er det offisielle språket. Fra barna er små snakker de kun sitt lokale stammespråk. Ved å få to år førskole, med lek og læring, sang og dans, hvor undervisningen skjer på engelsk, vil barna være bedre rustet til å begynne på grunnskolen.

Skolebygget står ferdig, og vi har startet med to klasser 5-åriger bestående av 26 elever. I 2015 starter 52 nye 5-åringer. Førskolen er da fulltegnet, to klasser for 5-åringer, og to klasser for 6-åringer. Vi vil prioritere jenter ved inntak. Fordelingen vil bli 60 % jenter, 40 % gutter. Det er ansatt kokker som serverer et varmt måltid mat til barna i løpet av skoledagen. Barna har også fått skoleuniformer og det som trengs av undervisningsmateriell. Dette er finansiert bl.a. av faddere i Norge. Vi bestreber oss på å skaffe hvert barn en egen fadder, og for kr. 100,- pr. mnd. vil den daglige drift bli dekket.

Skolebygget har mulighet for påbygging. Dette er fordi vi tenker å utvide med barneskole når førskolen er vel etablert. Dette er flere år fram i tid. Vi har store ambisjoner, men starter realistisk, i det små.