A1 Gambia

10960203_861233190586176_8352844731151445094_o.jpg

Bakgrunnen for at foreningen A1 Gambia ble dannet, var at undertegnede hadde et halvårig engasjement som frivillig på en førskole i Gambia. Jeg hadde aldri vært i Afrika tidligere, og det gjorde enormt inntrykk å se hvilke forhold menneskene der levde under. Forskjellen fra velorganiserte velstands-Norge til det lille fattige vestafrikanske landet var enorm.

Allikevel var menneskene blide og glade. Spesielt barna. Det var en fryd å være sammen med dem daglig. Det ga også en god følelse å kunne gi et lite bidrag til at noen barn fikk en bedre start på skolegangen.

Da oppholdet mitt nærmet seg slutten, fikk jeg en uforklarlig trist følelse. Etter hvert skjønte jeg hva den bunnet i. I løpet av månedene jeg hadde tilbrakt i Gambia, fikk jeg nært innpå livet se hvor skjevt godene i verden er fordelt. Det gjorde noe med meg. Jeg fikk et annet perspektiv på livet.

Vel hjemme igjen ble tristheten etter hvert erstattet med et ønske om fortsatt å hjelpe barn i Gambia. Jeg kan ikke forandre stort på urettferdigheten, men jeg kan hjelpe noen få. Den beste hjelpen barna kan få, er å gi dem lærdom. Jeg konkluderte med at jeg ville samle inn penger i Norge til å bygge en førskole. Dermed ble foreningen A1 Gambia dannet.

Fokus på fattigdom

Gambia er et av verdens aller fattigste land. Sist kjente data er fra FNs utviklingsprogram. Der går pila i feil retning. Fra 1998 til 2002 økte andelen som lever under fattigdomsgrensen fra 60 % til 69 %. Ifølge FNs organisasjon for utdanning gikk andel barn i grunnskolen ned med ti prosent på fire år. Det vil si at i 2006 gikk 63,2 % av barna i Gambia i grunnskolen.

På forsommeren 2008 var det et oppslag i Romsdals Budstikke for å gjøre saken kjent. Les artikkelen her (PDF – 1,3 mb).

Foreningen kom på plass, og penger ble samlet inn til tomten og skolebygget. Selv om det tok lang tid å få økonomi til alt som trengtes, trådte helheten frem litt etter litt. Det ble boret etter vann, og pumpe drevet av solcelle ble satt i drift. Spisesenter, garasje og elektrisitet kom i etterkant av at skolen åpnet. Da apparatene til lekeplassen ble sveiset og montert, var skolen komplett.

Inntektskilder

Hovedinntekten til A1 Gambia er fadderinntektene. Fadderne er grunnbjelken. Uten dem ingen skole. I tillegg har vi knyttet oss til SEO-blogg, som sjenerøst gir litt av sitt overskudd til foreningen. Likeledes har EKH Grafisk sponset trykksaker og Joachim Rødal grafisk utforming.

 SEO for små bedrifter                      

Støtte

·   Fadderskap koster kr. 150,- pr. mnd.
·   Støtten kan være et selvvalgt engangsbeløp.

Miljøprofil

A1 Gambia bestreber seg på å ha en høy miljøprofil. Det betyr at vi vil benytte oss så mye som mulig av epost, enten det gjelder informasjon til støttespillere eller utsendelse av giro.

Administrasjonsutgifter

I Norge er det ingen administrasjonsutgifter da vi som jobber for foreningen gjør dette ulønnet på fritiden.