Oppsummering 2021

bilde tilhørende sammendrag2.jpg

 Publiseringsdato: Desember 2021

I 2021 startet skoleåret en uke før normalt, grunnet fjorårets lange nedstengning. Alle skoler i Gambia mistet mye lærdom. Der var det ikke mulig med digital undervisning. Dette var uansett ikke aktuelt for førskolene. Alle læreinstanser gjorde en innsats til å ta igjen noe av det tapte.

Regntiden i år startet mye senere enn vanlig. Når skoleferien starter i slutten av juli, pleier regntiden å være godt i gang. Slik var det ikke i år. Folk var svært urolig for hvordan det ville gå med årets avling. Mange dyrker til eget hushold. Driftige damer dyrker også for å selge på torget. Det ble allikevel ikke helt katastrofe for avlingene. Regntiden ga seg senere enn normalt.

Foreningens stifter pleier å reise til Gambia i etterkant av nytt skoleår. Det var ikke mulig i fjor, og det var dessverre ikke gjennomførbart i år heller. I første omgang på grunn av presidentvalg i begynnelsen av desember. Det kan bli relativt kaotisk. Valgkampanjen har allerede vart lenge (les september), og har ikke alltid foregått fredelig. Det er ikke tilrådelig å reise før valget er over.

Det andre hinderet er korona. Det er stor vaksinemotstand i Gambia. Mange er ikke vaksinert, til tross for at vaksine er gratis.

I skrivende stund er det usikkert når neste tur til Gambia blir. Men, det er ingen tvil om at prosjektet til foreningen blir tatt vare på. Koordinator har kontroll, og det er minst en ukentlig rapport til Norge for oppdatering.