Oppsummering 2019

IMG_05622.jpg

Publiseringsdato: Desember 2019

2019 har ikke bragt store utgifter, bortsett fra at pumpesystemet for vanntilførsel måtte skiftes. Vi fikk forvarsel om dette i fjor da det var flere reparasjoner.

Bildet viser et foreldremøte. Semesteret starter og slutter med et slikt møte. På første møte i nytt skoleår blir et foreldreutvalg valgt. Det tilsvarer FAU i Norge. Utvalget, som består av fire representanter, er bindeledd og talerør mellom foreldre og skole. Ris, ros eller gode forslag til endring av drift/rutiner eller annet blir formidlet til foreldreutvalget, som bringer det videre til skolen. Et tema som alltid dukker opp, er at foreldrene ønsker seg en primary school i regi av A1 Gambia i tillegg til førskole. Altså en grunnskole.

Foreldremøtene blir ellers brukt til å informere foreldre om skolens regler. Det innebærer bl.a. At alle elever må komme tidsnok i rene, hele uniformer.

På siste foreldremøte før ferie får foreldrene barnas «karakterbok». Den beskriver fremgang, evt. Manglende sådan, barnas engasjement og trivsel på skolen.