Fra to til fire trinn

IMG_06202.jpg

Da vi startet skolen, var det vanlig at fem- og seksåringer gikk i førskole. Tendensen endret seg etter hvert, og i 2016 gikk vi fra to til fire trinn. De minste elevene var da 3 og 4 år. Det betød at undervisningen dreide seg mer om sangleker for dem. Det viste seg å være en god ide å dele friminuttene i to. På den måten ble lekeapparatene i skolegården mer tilgjengelige for de minste.