Workshop

Redigert .....273.jpg

På våren 2018 ble det arrangert workshop på Step One Nursery. Alle lærerne på førskolene i
omegnen deltok. Der fikk de ny input og inspirasjon til å variere undervisningen.