Hilse pent om morningen

2018-02-16-PHOTO-00000365 redigert.jpg

I februar/mars 2018 ble det gjort noe arbeid med muren mot veien forsterket ved å mure et dekke med fall mot veien. Dette for å lede vannet bort fra muren under regntiden.

Samtidig ble det murt opp et lite platå på utsiden av muren. Der sitter det to elever fra avgangsklassen hver morgen for å ta imot de mindre elevene. De ”store” lærer de små hvordan de skal hilse når de kommer til skolen.