Personalet

04.jpg

I alt har 12 personer sin arbeidsplass på Step One Nursery. Det er 4 lærere, 1 assistent, 4 kokker, som jobber i to lag hver sin uke, 2 rengjøringspersonale, + koordinator. Alle lærere har førskoleutdanning. Det har vært viktig for oss at elevene får adekvat læringsopplegg. Rengjøringspersonalet har ansvaret for at alle elever vasker hendene før lunch og følges til toalettet ved siden av at alle rom og utearealer er rene når skoledagen begynner.

Foreldrene har sitt samarbeidsutvlag, som er bindeleddet mellom skolen og foreldrene.