Brønn til skolen

01.jpg

For et par år siden hadde vi innsamlingsaksjon for å skaffe penger til brønn, slik at skolen skulle få jevn tilgang på vann. Det hadde den ikke tidligere. ”Brønnen” er et borehull, som er 30-40 m. dypt, med en pumpe drevet av solcellepanel, som pumper vannet opp i en tank fire meter over bakken.

Etter at borehullet og vanntanken kom på plass, har det aldri vært mangel på vann. Naboer av skolen har anledning til å hente vann fra skolens anlegg, noe enkelte benytter seg av, da vanntilførselen til tider er knapp, grunnet at landsbyen ligger på en liten ”høyde”.