Oppdatering fra foreningen

sementblokker.jpg

Siden tomten i Tujereng ble kjøpt i januar 2010 har det skjedd mye. Vi har støpt nesten 7000 murstein til muren rundt tomten, fått satt opp muren, porter i muren er på plass og vi har startet arbeidet med å lage murstein til selve skolebygget. I tillegg er foreningen offisielt registrert i Gambia.

 

Arbeidet med muren

I månedsskiftet mellom mai og juni 2010 startet arbeidet med muren som nå står rundt tomten. Arbeidet ble satt i gang på dette tidspunketet for å bli ferdig før regntiden starter i slutten av juni.

 

Det første som ble gjort var at sand, sement og støpeformer ble kjøpt og  fraktet til tomten. Arbeidet ble utført av innleid arbeidskraft. I Gambia arbeides det på en annen måte enn i Norge. Mursteinene støpes for hånd. For å få dette gjort ble det hyret inn seks personer. Resultatet kan sees på bildet under.

 

sementblokker.JPG

 

Etter at alle mursteinene var ferdig støpt var det på tide å starte arbeidet med å sette opp selve muren rundt tomten. Den ferdige muren er over to meter høy, og strekker seg rundt den ca 3 mål store tomten, som bildet under viser.

mur.JPG

 

Etter at bildene over er tatt har det også blitt satt inn en stor og to små porter i muren. Portene er sveiset av en lokal sveiser, slik at de passer perfekt inn.

 

Foreningen registrert i Gambia

I februar 2011 ble foreningen offisielt registrert i Gambia. Dette betyr at A1 Gambia har fått status som en Non Government Organization(NGO). Det er flere fordeler med dette. 

 

Blant annet letter dette arbeidet med forsendelser fra Norge til Gambia. Alt som sendes til Gambia må gjennom tollvesenet sitt apparat. NGO-sertifikatet gjør det enklere og rimeligere å hente ut det som sendes. Dette gjelder også andre byråkratiske prosesser. For eksempel skal skolebygget inspiseres og godkjennes av de lokale skolemyndighetene når det står ferdig.