Fremdrift siden sist

oppmaling.jpg

I løpet av det siste halvåret har vi jobbet videre med prosjektet. Foreningens hovedfokus har vært å samle inn penger til selve skolebygget. Vi jobber fortsatt mot å få en stor sponsor til prosjektet. Salget av årskalendere for 2012 på slutten av fjoråret ga et godt tilskudd.

 

Bildet under viser at portene er på plass og de ca 4600 blokkene som er støpt til selve skolebygningen. Beklageligvis var ikke blokkene arrangert i passende stabler da bildet ble tatt.

blokker.jpg

I fjor høst ble det lagt inn vann til tomta. Vanntrykket er ikke alltid like godt, men myndighetene forsikrer at bedring kommer innen rimelig tid.

vannkran.jpg 

I januar i år var jeg i Gambia. Da ble diverse entreprenører oppsøkt. Hensikten var å få et overslag over kostnader til materialer, samt arbeidspenger for å sette opp bygningene. Det viste seg at det var stor variasjon hos de forskjellige entreprenører hva arbeidspenger angikk.

oppmaling.jpg 

I samarbeid med foreningens gambiske koordinator ble det besluttet å velge en entreprenør som kunne vise til solide tidligere byggverk, bl.a. en skole som vi besøkte. På bildet over vises entreprenøren idet han måler hvor stor plass hovedbygningen vil ta. Vi fikk bekreftet at det blir rikelig med tumleplass til barna når det er friminutt.

 

Med vennlig hilsen
Elisabeth Nyrud